Informatie / Brochure De Zeuven Heuvels Wezep - Projecten / Te Koop


BBG heeft als initiatiefnemer bouwplannen ontwikkeld voor het terrein De Zeuven Heuvels in Wezep. Deze plannen zijn inmiddels besproken met gemeente en provincie. Ook omwonenden zijn betrokken en geïnteresseerden hebben een informatieavond in januari 2016 bij kunnen wonen.

Totale oppervlakte 17.203 m2 van het huidige plan.

Het beoogde woonprogramma:

  • beneden/boven woningen (12)
  • rijwoningen (29)
  • 2-kappers (10)
  • woningen voor variabel gebruik (10)
    Dit kan bewoning zijn door gezin, of door bijv ouderen of bijv met bedrijf aan huis.

Mede-opdrachtgeverschap

Toelichting op variabel gebruik: Deze multifunctionele woningen zullen ontwikkeld worden via het zogenaamde ‘mede opdrachtgeverschap’. Een koper kan meedenken en een woning op maat / naar eigen wens laten maken. Dit gaat onder regie van een architect.
Dit principe van ‘mede opdrachtgeverschap’ zal ook bij de 2-kappers worden toegepast, mits hier animo voor is. Vanzelfsprekend als dan binnen bepaalde kaders (minder kavelvrijheid, wel indelingsvrijheid).

Energieneutraal

Een energieneutrale woning past perfect in het plan de Zeuven Heuvels. Wat betreft het bijzondere gebied en wat betreft de ontwikkelingen inzake duurzaamheid en energiebesparing en die eisen die daar nu en op termijn aan worden gesteld. In de bijlage kunt u hier meer over lezen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een woning van dit plan? Dan kunt u zich aanmelden,

  • bij ons via dezeuvenheuvels@bbgbouw.nl (naam, adres en telefoonnummer, en indien mogelijk voorkeur woning opgeven) OF
  • bij De Passende Woning Makelaardij telefoonnummer 0525 – 63 10 54 OF
  • bij Pleiter Makelaars telefoonnummer 0525 – 63 14 65

Belangrijke info/links:

impressie / brochures / prijslijst / situatietekening (met kavelnrs)

bouwfases

bouwplan/bestemmingsplan

toelichting energieneutraal bouwen

 

Verkoop-status-13042018-